คณิตศาสตร์ » แม็ธโฮมระดับP3(โจทย์ปัญหา)

แม็ธโฮมระดับP3(โจทย์ปัญหา)

11 มีนาคม 2018
305   0

เรียนพิเศษ-คณิตศาตร์-ระยอง-ระดับ-P3

 • จำนวนนับไม่เกิน 100,000
 • การบวกและการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 • การบวกและการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 • แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 • แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 • การวัดความยาว
 • การตวงและการชั่ง
 • การตวงและการชั่ง
 • กามคูณ
 • กามคูณ
 • การหาร
 • การคูณและการหาร
 • การคูณและการหาร
 • เวลา
 • เงิน
 • รูปเรขาคณิต
 • จุด เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน

สมัครออนไลน์ หรือ สอบวัดระดับฟรี คลิกเลย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร – 0625615493

ไลน์ไอดี – Mathhomerayong คลิกเพื่อแอดไลน์

Fan Page : www.facebook.com/mathhomerayong