คณิตศาสตร์ » แม็ธโฮมระดับP2(โจทย์ปัญหา)

แม็ธโฮมระดับP2(โจทย์ปัญหา)

11 มีนาคม 2018
327   0

เรียนพิเศษ-คณิตศาตร์-ระยอง-ระดับ-P2

 • จำนวนนับไม่เกิน 100
 • การบวกและลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การบวกและลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การบวกและลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การวัดความยาว
 • การบวกและการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1000
 • การบวกและลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1000
 • การชั่ง
 • การชั่ง
 • กามคุณ
 • กามคุณ
 • เวลา
 • เงิน
 • การหาร
 • การหาร
 • การตวง
 • รูปเรขาคณิต
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน

สมัครออนไลน์ หรือ สอบวัดระดับฟรี คลิกเลย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร – 0625615493

ไลน์ไอดี – Mathhomerayong คลิกเพื่อแอดไลน์

Fan Page : www.facebook.com/mathhomerayong