คณิตศาสตร์ » แม็ธโฮมระดับP1(โจทย์ปัญหา)

แม็ธโฮมระดับP1(โจทย์ปัญหา)

11 มีนาคม 2018
403   0

เรียนพิเศษ-คณิตศาตร์-ระยอง-ระดับ-P1

 • จำนวนนับ 1-5 และ 0
 • จำนวนนับ 6-10
 • การบวก ไม่เกิน 9
 • การบวก ไม่เกิน 9
 • การลบ ไม่เกิน 9
 • การลบ ไม่เกิน 9
 • จำนวนนับ 11-20
 • การบวกและลบไม่เกิน 20
 • การบวกและลบไม่เกิน 20
 • การชั่งและการวัดความยาว
 • การกอง
 • จำนวนนับ 21-100
 • การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • เวลา
 • การบวกและลบไม่เกิน 100
 • การบวกและลบไม่เกิน 100
 • การบวกลบระคน
 • การบวกลบระคน
 • การบวกลบระคน
 • การบวกลบระคน

สมัครออนไลน์ หรือ สอบวัดระดับฟรี คลิกเลย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร – 0625615493

ไลน์ไอดี – Mathhomerayong คลิกเพื่อแอดไลน์

Fan Page : www.facebook.com/mathhomerayong