ภาษาไทย » เรียนภาษาไทย ระดับ1

เรียนภาษาไทย ระดับ1

5 กุมภาพันธ์ 2018
336   0

เรียนพิเศษภาษาไทย  กับ แม็ธโฮมระยอง

1 เรียนรู้พยัญชนะ ก-จ
2 เรียนรู้พยัญชนะ ฉ-ฐ
3 เรียนรู้้พยัญชนะ ฑ-ฐ
4 เรียนรู้พยัญชนะ น – ภ
5 เรียนรู้พยัญชนะ ม-ส
6 เรียนรู้พยัญชนะ ห-ฮ
7 ฝึกการเขียน ก-จ
8 ฝึกการเขียน ฉ-ฏ
9 ฝึกการเขียน ฐ-ถ
10 ฝึกการเขียน ท-ฝ
11 ฝึกการเขียน พ-ล
12 ฝึกการเขียน ว-ฮ
13 ฝึกเขียนทบทวน 1
14 ฝึกเขียนทบทวน 2
15 ฝึกเขียนทบทวน 3
16 ฝึกอ่านเขียนสระ “อะ-อู”
17 ฝึกอ่านเขียนสระ “เอะ-อู”
18 ฝึกอ่านเขียนสระ “เออ-อัว”
19 ฝึกอ่านเขียนสระ “อำ-เอา”
20 ทบทวนการเขียนสระ

สนใจสมัครเรียนแม็ธโฮม สาขาระยอง คลิกลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0625615493 หรือ ไลน์ไอดี Mathhomerayong

Facebook – https://www.facebook.com/mathhomerayon